Copyright 2017 - Šilalės PSPC

Apie mus

Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras (VšĮ Šilalės PSPC), veiklą pradėjo nuo 1997 m. birželio 19 d., Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu reorganizavus Šilalės rajono centrinę ligoninę.

Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras (VšĮ Šilalės PSPC) pagal Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) iš Šilalės rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros  ne pelno įstaiga (toliau tekste – įstaiga), teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaigos tikslas - gerinti Šilalės rajono gyventojų ir visų Lietuvos gyventojų sveikatą, sumažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas.

Įstaigos uždaviniai:

1) organizuoti ir teikti specializuotas, kvalifikuotas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

2) teikti būtinąją medicinos pagalbą.

Įstaiga gyventojams teikia visas pirminei ambulatorinei asmens sveikatos priežiūrai priskirtas valstybės laiduojamas (nemokamas) paslaugas, nustatyta tvarka įrodžiusiems teisę jas gauti, bei kai kurias valstybės ar savivaldybės teisės aktais leidžiamas mokamas paslaugas.

2014m. rugpjūčio mėn. 31 d. duomenimis prie įstaigos prisirašę 9624 pacientai, iš jų 5917 kaimo gyventojai, 3005 vaikai.

Įstaigoje dirba 55 darbuotojai, iš jų 13 gydytojų, 25 bendruomenės slaugytojos, 5 bendrosios praktikos slaugytojos.

Sveikatos priežiūros paslaugas teikia:

·        šeimos gydytojai;

·        vidaus ligų gydytojai;

·        vaikų ligų gydytojai;

·        akušeris ginekologas;

·        chirurgas;

·        odontologai;

·        slaugos personalas.

 

Kaimo gyventojų sveikatos priežiūra rūpinasi 11 kaimo medicinos punktų ir 4 kaimo procedūrinių kabinetų bendruomenės slaugytojos ir atvykstantys šeimos gydytojai. 

STRUKTŪRA

f t g m